Skip to content
Lista ekspertów

 Berkowski Piotr, dr inż.

Język: polski, angielski, niemiecki, rosyjski;
Specjalność: architektura;
Specjalizacja: konserwacja i ochrona zabytków, ogrodów;
Doświadczenie:

 • Projektant;
 • Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Brzezowski Wojciech , dr hab. inż. arch.

Język: polski, angielski, niemiecki, rosyjski;
Specjalność: architektura;
Specjalizacja: konserwacja i ochrona zabytków, ogrodów;
Doświadczenie:
 • Projektant;
 • Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Bukietyńska-Słopecka Krystyna, dr hab.

Język: polski, angielski, rosyjski;
Specjalność: chemia;
Specjalizacja: fizykochemia, analiza chemiczna, chemia bioorganiczna;
Doświadczenie:

 • Kierownik Zakładu Analizy Instrumentalnej (1991-2005);
 • Kierownik pracowni spektroskopii elektronowej. Gierczak Jan, dr inż.

Język: polski, angielski;
Specjalność: budownictwo;
Specjalizacja: konstrukcje stalowe, budownictwo przemysłowe;
Doświadczenie:
 • Rzeczoznawca budowlany w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w zakresie budownictwa ogólnego i konstrukcji metalowych;
 • Adiunkt w Instytucie Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Kamiński Krzysztof

Język: polski, angielski;
Specjalność: informatyka - systemy, sieci komputerowe;
Specjalizacja: audyt systemów komputerowych i sieci, zabezpieczenie aplikacji internetowych, zabezpieczenie stacji roboczych i serwerów, polityka bezpieczeństwa informacji, audyt legalności oprogramowania, ochrona danych osobowych;
Doświadczenie:
 • Projekt i wykonanie systemu SWOR dla Sądów Okręgu Wrocławskiego;
 • Projekt i wykonanie wewnętrznego portalu Sądu Okręgu Wrocławskiego;
 • Analityk systemu Sądu Okręgowego we Wrocławiu;
 • Specjalista ds. IT w Instytucie Prawa Technologii Informacyjnych. Lenkiewicz Beata, dr

Język: polski, angielski, niemiecki;
Specjalność: rachunkowość, finanse;
Specjalizacja: księgowość, rachunkowość finansowa i zarządcza, controlling, finanse publiczne;
Doświadczenie:
 • 1992-1999 Wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania;
 • 2000-2004 Kierownik Działu Controllingu Kompania Spirytusowa Polmos;
 • 2004-2008 Kanclerz Uniwersytetu Wrocławskiego. Mazurkiewicz Wojciech, dr inż.

Język: polski, francuski, rosyjski;
Specjalność: klimatyzacja, ogrzewnictwo, instalacje sanitarne;
Specjalizacja: wentylacja, klimatyzacja;
Doświadczenie:
 • Uprawnienia budowlane;
 • Rzeczoznawca budowlany;
 • Ponad 100 zaprojektowanych obiektów;
 • Ponad 50 zrealizowanych obiektów w ramach PIK;
 • Adiunkt w Katedrze Klimatyzacji i Ciepłownictwa Politechniki Wrocławskiej. Miranowicz Izabela, dr inż. arch.

Język: polski, francuski, angielski
  Specjalność: gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne 
  Specjalizacja:  prawo w planowaniu przestrzennym, plany miejscowe, problematyka zagospodarowania przestrzennego, prawo dotyczące obszarów metropolitalnych i aglomeracji, rewitalizacja
  Doświadczenie:

–        ekspertyzy dotyczące poprawności techniki legislacyjnej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,

–        ekspertyzy dotyczące zagospodarowania przestrzennego, w tym dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,

–        ekspertyzy dotyczące interpretacji dokumentów planistycznych (planów zagospodarowania, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) i zgodności dokumentów,

–        prowadzenie seminariów w zakresie techniki legislacyjnej w planowaniu przestrzennym dla Izby Urbanistów,

–        analizy przestrzenne miast,

–        analizy konkurencyjności miast,

–        dokumenty planistyczne – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

–        strategie rozwoju,

  –        książka "Techniki zapisu planistycznego" Kraków 2005.
 Nowak Piotr

Język: polski, angielski;
Specjalność: controlling, rachunkowość zarządcza, rachunkowość finansowa;
Doświadczenie:
 • Kierowanie działami Kosztów i Kalkulacji w firmie produkcyjnej "PILMET SA";
 • Dyrektor finansowy, kierowanie Biurem Kontrolingu w "WINUEL SA". Podsiadły Halina, dr

Język: polski, angielski, rosyjski, niemiecki;
Specjalność: chemia analityczna i bionieorganiczna;
Specjalizacja: fizykochemiczne metody analizy (główne elektrochemiczne), chemia związków metali z molekułami organicznymi;
Doświadczenie:
 • Adiunkt na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • Autorka licznych publikacji. Szuba Marek, dr inż.

Język: polski, angielski;
Specjalność: elektroenergetyka;
Specjalizacja: elektroenergetyka przemysłowa i komunalna;
Doświadczenie:
 • Adiunkt Politechniki Wrocławskiej;
 • Kilkadziesiąt publikacji naukowych;
 • Kilkadziesiąt wykonanych ekspertyz;
 • Biegły rzeczoznawca w zakresie ochrony przed promieniowanie, oceny oddziaływania na środowisko.

Banaszczak-Soroka Urszula, dr

Doktor Nauk Ekonomicznych;

Języki: polski;
Specjalność: rynki finansowe;
Doświadczenie:
 • Adiunkt zatrudniony na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;


 

 

 

Dziewirz Marek,

Języki: polski;
Specjalność: marketing, controlling, rachunkowość, zarządzanie;
Doświadczenie:
 • wieloletnie doświadczenie w następujących branżach: górnictwo, budownictwo, przemysł drzewny, transport osobowy i towarowy i. in.

Bagłaj Franciszek Jan, dr

Doktor Nauk Ekonomicznych

Języki: polski, niemiecki, rosyjski;
Specjalność: rachunkowość, prawo finansowe;
Doświadczenie:
 • właściciel Kancelarii Usług Rachunkowych, Ekspertyz i Doradztwa Podatkowego.

Berkowski Piotr, dr inż.

Język: polski, hiszpański, angielski;
Specjalność: budownictwo- modelowanie, obliczanie  i projektowanie konstrukcji budowlanych;
Doświadczenie:
 • Adiunkt zatrudniony w Instytucie Budownictwa Politechniki Wrocławskiej;
 • posiadacz uprawnień projektowych i wykonawczych;
 • rzeczoznwca budowlany.

Schabowicz Krzysztof, dr inż.

Język: polski, angielski, rosyjski;
Specjalność: budownictwo - konstrukcyjno- budowlana;
Doświadczenie:
 • Adiunkt zatrudniony w Instytucie Budownictwa Politechniki Wrocławskiej;
 • posiadacz uprawnień budowlanych bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi;

Zubrzycki Marian, dr inż.

Język: polski, angielski, rosyjski;
Specjalność: budownictwo - utrzymanie, projektowanie i wykonawstwo obiektów budowlanych z wyłączeniem dróg i mostów;
Doświadczenie:
 • uprawniony rzeczoznawca budowlany; 
 • biegły sądowy Sądu Okręgowego we Wrocławiu;
 • członek i rzeczoznawca Poilskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa;
 • członek i rzeczoznawca Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa.