Skip to content
Lista arbitrów
 
Błaszczak Łukasz, dr
 
Radca Prawny;
Specjalność: prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo handlowe, inwestycje zagraniczne, negocjacje;
Doświadczenie:
 • Radca Prawny;
 • Adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Cichocki Kacper

Radca prawny;
Języki: polski;
Specjalność: prawo cywilne, prawo handlowe, prawo wekslowe;
Doświadczenie:

 • Radca prawny.

Jezioro Julian, dr

Radca prawny;
Adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; Języki: polski;
Specjalność: prawo cywilne, prawo handlowe, prawo własności intelektualnej;
Doświadczenie:
 • Radca prawny;
 • Wykładowca Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kacprzak Barbara

Radca prawny, Adwokat;
Języki: polski;
Specjalność: prawo cywilne, prawo handlowe, prawo finansowe, prawo ubezpieczeniowe, prawo medyczne, działalność wydawnicza, znajomość branży górniczej i problematyki związkowej, obsługa związku pracodawców branży medycznej;
Doświadczenie:
 • 1973-1984 praca w sądzie powszechnym w charakterze sędziego;
 • 1984-1990 praca w charakterze radcy prawnego w branży węgla brunatnego i branży budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego;
 • 1991-1992 doradca prawny w centrum wspierania biznesu we Wrocławiu;
 • 1991-1996 członek - sekretarz Rady Nadzorczej Banku Zachodniego S.A. we Wrocławiu;
 • Radca prawny.

 

Kowalczyk Rafał, dr

Adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;
Radca prawny;
Jezyki: rosyjski, francuski;
Specjalność: prawo finansowe;
Doświadczenie:
 • Radca prawny;
 • Wykładowca na Wydziale Prawa, Administracji i Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • Członek Samorzadowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu

Latos Bartłomiej, dr

Radca prawny;
Języki: angielski, francuski, niemiecki;
Specjalność: prawo międzynarodowe i europejskie, prawa człowieka, prawo nieruchomości, prawo budowlane, prawo administracyjne;
Doświadczenie:
 • Radca prawny.

Machnikowski Piotr, dr hab.

Radca Prawny;
Języki: polski, angielski;
Specjalność: prawo cywilne;
Doświadczenie:
 • Radca Prawny;
 • Adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Marszałkowska - Krześ Elwira, prof. nadzw. dr hab.

Profesor na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;
Języki: polski, niemiecki, rosyjski;
Specjalność: prawo cywilne, prawo handlowe;
Doświadczenie:
 • Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii;
 • Profesor Uniwersytetu Europejskiego Viadrina Frankfurt nad Odrą;
 • Członek Rady Legislacyjnej.Nowaczyk Piotr,

Adwokat, mediator

Języki: polski, angielski,  niemiecki, francuski,włoski;
Specjalność:prawo bankowe, energetyczne, własność intelektualna, prawo budowlane (FIDIC), prawo sportowe, prawo cywilne, karne;
Doświadczenie:
 • arbiter w ok. 150 postępowaniach;
 • partner w Salans D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza Sp. k.;
 • członek Rady Doradczej Wiedeńskiego Centrum Arbitraowegoł
 • czlonek Miedzynarodwoego Sadu Arbitrazowego  (ICC) 


 

Podleś Marcin, dr

Radca Prawny;
Języki: polski, niemiecki, angielski;
Specjalność: prawo cywilne, prawo handlowe, prawo farmaceutyczne, obrót nieruchomościami, prawo budowlane, kontrakty międzynarodowe, niemieckie prawo spółek i prawo cywilne, e-commerce, arbitraż międzynarodowy;
Doświadczenie:
 • Radca prawny;
 • Adiunkt w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • Prowadzenie wykładów dla sędziów, aplikantów radcowskich i farmaceutów;
 • Wykładowca w Polsko-Niemieckiej Szkole Prawa na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie.


Quoos Marcin

Adwokat;
Języki: polski, angielski, niemiecki, łaciński;
Specjalność: prawo cywilne, wekslowe, handlowe, obrót międzynarodowy, własność intelektualna, prawo budowlane;
Doświadczenie:
 • Adwokat;
 • Prowadzenie wykładów i szkoleń dla aplikantów adwokackich i radcowskich.


Scheffler Tomasz, dr

Radca prawny;
Języki: polski;
Specjalność: prawo cywilne, prawo gospodarcze i konstytucyjne;
Doświadczenie:
 • Radca Prawny.


Sierny Magdalena

Radca prawny;
Języki: polski, angielski;
Specjalność: prawo cywilne, prawo umów w obrocie gospodarczym, prawo budowlane, obrót nieruchomościami, prawo bankowe, ochrona danych osobowych, sądownictwo arbitrażowe;
Doświadczenie:
 • Radca Prawny;
 • Sekretarz Stałego Sądu Polubownego od stycznia 2005r., orzekanie w sprawach arbitrażowych jako arbiter i superarbiter.

Skory Maciej, dr

Radca prawny;
Języki: polski, angielski, rosyjski;
Specjalność: prawo cywilne, prawo umów w obrocie gospodarczym krajowym i międzynarodowym, prawo spółek, prawo wekslowe, stosunki konsumenckie;
Doświadczenie:
 • Wykładowca prawa spółek, umów w obrocie gospodarczym, kontraktów międzynarodowych, prawa papierów wartościowych oraz prawa ochrony konsumenta
 • Nauczyciel akademicki - adiunkt zatrudniony w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • Wykładowca prawa dla sędziów, referendarzy sądowych, adwokatów oraz aplikantów;
 • Autor publikacji z zakresu prawa spółek oraz prawa umów;
 • Ukończył etatową aplikację sądową, a od 1999 r. jest radcą prawnym;
 • Jest aktywnym uczestnikiem Grupy Roboczej ds. Konsumenckich przy Radzie Prawa Bankowego;
 • Jest arbitrem międzynarodowym w sporach gospodarczych w systemie ENDR (European Network for Dispute Resolution).

Sołtys Bogusław, dr

Radca prawny;
Języki: polski, niemiecki, rosyjski;
Specjalność: specjalista z zakresu prawa gospodarczego (w tym prawa spółek i kontraktów), prawa konkurencji, prawa własności przemysłowej i intelektualnej, prawa farmaceutycznego oraz prawa reklamy;
Doświadczenie:
 • Wykładowca prawa i nauczyciel akademicki - adiunkt w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • Autor wielu ekspertyz prawnych i publikacji na temat przedsiębiorstwa, prawa konkurencji i własności przemysłowej oraz arbitrażu;
 • Od 1995r. radca prawny; od 2007r. członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu;
 • Kierownik Pracowni Ekspertyz Prawnych w Uniwersytecie Wrocławskim;
 • Współpracuje z CBKE (Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej).

Stoga Krystyna

Radca Prawny;
Języki: polski, rosyjski;
Specjalność: prawo gospodarcze, prawo budowlane, prawo zamówień publicznych;
Doświadczenie:
 • Radca prawny;
 • Członek Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych.

Zagrobelny Krzysztof, dr

Radca Prawny;

Języki: polski, rosyjski;
Specjalność: prawo cywilne;
Doświadczenie:
 • Radca prawny;
 • Adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Malicki Andrzej,

Adwokat;

Języki: polski, niemiecki, rosyjski;
Specjalność: prawo cywilne, karne i rodzinne;
Doświadczenie:
 •  Adwokat;
 • Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu;

Banaszczak-Soroka Urszula, dr

Doktor Nauk Ekonomicznych;

Języki: polski;
Specjalność: rynki finansowe;
Doświadczenie:
 • Adiunkt zatrudniony na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;


 Dziewirz Marek,

Języki: polski;
Specjalność: marketing, controlling, rachunkowość, zarządzanie;
Doświadczenie:
 • wieloletnie doświadczenie w następujących branżach: górnictwo, budownictwo, przemysł drzewny, transport osobowy i towarowy i. in.