Skip to content
Czym jest koncyliacja?

Koncyliacja należy do tzw. alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów (Alternative Dispute Resolutions). Koncyliacja to proces, który polega na tym, że spór istniejący pomiędzy stronami zostaje rozstrzygnięty przez koncyliatora. Co ważne wyniki jego prac nie są obowiązujące, stanowią jedynie propozycję dla stron, która może zostać odrzucona lub być przedmiotem dalszych negocjacji.
W literaturze na oznaczenie instytucji prawnej "koncyliacji" używa się również określenia "mediacja".