Skip to content
Historia sądu
        Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu powstał na początku lat 90-tych, kiedy to możliwe stało się utworzenie takiej jednostki przy izbie gospodarczej. Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 1989r. o izbach gospodarczych (Dz.U. nr 35, poz. 195) powołano Stały Sąd Polubowny przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu. Twórcą Sądu i autorem jego pierwszego Regulaminu był dr Roman Chalimoniuk, który przez wiele lat pełnił funkcje Prezesa Sądu. Stały Sąd Polubowny w dotychczasowej swej działalności rozpoznał około stu różnorodnych spraw. Wśród nich były spory o zróżnicowanych wartościach przedmiotu sporu (od kilku tysięcy do kilkunastu milionów złotych) dotyczące spraw budowlanych (np. o ostateczne rozliczenie inwestycji), spraw z zakresu obrotu nieruchomościami, dotyczących branży bankowej i wydawniczej, a także rozmaite sprawy w obrocie krajowym i zagranicznym związane najczęściej z umowami sprzedaży, dostawy, najmu, zlecenia oraz agencji.
        W 2005 r. dokonała się zmiana władz Sądu. Prezesem został dr Bogusław Sołtys, Wiceprezesami - prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ oraz dr Maciej Skory, funkcję Sekretarza objęła Magdalena Sierny. W 2007 r. Stały Sąd Polubowny przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu zmienił nazwę na Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu i przyjął nowy Regulamin opracowany przez dr Bogusława Sołtysa. Regulamin ten obowiązuje począwszy od dnia 26 marca 2007 r. Podstawowym założeniem nowej regulacji jest przyśpieszenie i usprawnienie działania Sądu oraz uatrakcyjnienie świadczonych przez niego usług. W tym celu wprowadzono do Regulaminu między innymi szereg rozwiązań umożliwiających skrócenie okresu rozpoznawania spraw. Wprowadzono też szereg rozwiązań precyzujących rozpoznawanie spraw z udziałem podmiotów zagranicznych. Poszerzono również ofertę Sądu Arbitrażowego o prowadzenie koncyliacji oraz wykonywanie ekspertyz z różnych dziedzin wymagających wiedzy specjalnej w oparciu o biegłych wpisanych na listę. Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej stał się więc instytucją jeszcze bardziej pomocną przedsiębiorcom w praktyce obrotu gospodarczego.